Kulturkompasset | critics of culture events

Espen Langvik ny operasjef i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS


Espen Langvik (41) ny operasjef

i Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS

(NOSO).

Espen Langvik ny operasjef i Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester AS. Foto: Den Norske Opera & Ballett

Espen Langvik ny operasjef i Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester AS. Foto: Den Norske Opera & Ballett

OSLO/NORGE: Den berømte norske baryton, Espen Langvik ble utdannet ved Statens Operahøgskole (2001) og Mannes College of Music, NYC (2005).

Siden  2009 har han vært ansatt ved Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) hvor han har hatt en rekke hoved- og tittelroller. Videre har Langvik bidratt ved konserter og under turneer. Før tiltredelsen ved DNO&B i 2009, og etter endt utdannelse, var Langvik frilans operasanger.

Han vil ha arbeidssted i Tromsø og Bodø, og vil flytte nordover i løpet av året. Han tiltrer formelt 1. mai 2017.

Espen Langvik er kjent for sin vakre uttrykksfulle baryton stemme, og sin gode utstråling og sceniske nærvær. Blant de rollene som vi i Kulturkompasset har satt størst pris på er hans fremragende tolkning av rollen som Grev Almaviva i Figaros Bryllup. Han kan med rette sies å være en flott representant for den stolte norske baryton tradisjonen.

Katharina Jakhelln Semb som har innehatt stillingen de siste seks årene velger nå å utvikle seg i en enda mer skapende rolle innenfor operafaget, og gjør sin regidebut på NOSO sin storsatsing våren 2017, «Ariadne auf Naxos». Hun fratrer stillingen 30. juni 2017, slik at det blir noe overlapp mellom henne og Langvik.

NOSO

Orkesteret setter opp mellom 140-150 forestillinger- og konserter, og orkesterets musikere veksler mellom ulike ensembleformater: NOSO Sinfonietta i Bodø utgjør en sinfonietta-besetning på 14 musikere. NOSO Kammerorkester består av 21 ansatte musikere i Tromsø, med Henning Kraggerud som Kunstnerisk leder. NOSO Symfoniorkester er en sammensetting av orkesterne i Bodø og Tromsø. Førstedirigent for symfoniorkesteret er Christian Lindberg. NOSO Opera gjør operaproduksjoner i større og mindre format.

Kulturkompasset oppfatter ansettelsen av Espen Langvik som et stort fremskritt for Norge som opera nasjon. Å få en dyktig velutdannet operasanger med bred erfaring fra profesjonell virksomhet, som ledende solist innen sitt rollefag (baryton), samt, såvidt vides, også med god organisasjonserfaring, anser vi som et signal i riktig retning. Vi oppfatter at dette vil styrke operaens stilling. Videre håper vi også at dette vil styrke samarbeide på tvers av landegrensene, ikke bare med Nord-Russland, herunder selvsagt Arkhangelsk og Murmansk, hvor der jo allerede eksisterer et samarbeide, men også med nord svenske og nord finske operahus.

Med et sterkt operaensemble og godt opera/ og symfoniorkester, og nå med ikke bare en åremålsansatt operasjef, medvirker dette også til å gjøre Nordnorge til å kunne gjøre den økende turisttrafikken enda mer attraktiv, fordi man jo da ikke bare kan tilby fiske og hvalfotografering samt natur opplevelser, men også kunne øke den allerede eksisterende utmerkede festival delen som eksisterer i Nordnorge, og forhåpentligvis vil man også kunne utvide samarbeidet med Finnmark.

Operagallakonsert på Domen?

– Jeg kunne jo tenke meg en stor gallaoperakonsert på Domen med utsikt over Vardø. Og med avleggere med konserter i Vardøhus Festning, hvor man jo for 25 år siden hadde en årrekke med festningskonsete, og hvor bl.a. Nasjonalballetten gjestet i 1994 med bl.a. Eva Knardahl som klaversolist i Rhapsody in Blue.

Vi ønsker Espen Langvik lykke til i Nordnorge. 

Tagged as: , , , , ,