Kulturkompasset | critics of culture events

Kieltraktaten fra 1814 (-)

4/18/14 •

KIEL/TYSKLAND: Nordmenn flest forbinder Kiel kun med Color Line og billig handel. I forbindelse med grunnlovsjubileet har den tyske havnebyen og fått oppmerksomhet for sin rolle i Norges kamp for selvstendighet. Det var nettopp i denne byen at den såkalte Kieltraktaten ble inngått for nøyaktig 200 år siden.