Kulturkompasset | critics of culture events

OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL (-)

3/05/15 •

OSLO/NORGE: 6. mars åpner den 15. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. I vårt jubileumsår byr vi på et mangfoldig og rikt program med ønske om å gi publikum nye opplevelser som berører. Festivalen setter fokus på musikk som brobygger og presenterer en rekke fantastiske prosjekter som viser det felles skapende potensiale musikk kan ha. Vi vil vise at musikk kan ha en forsonende kraft og en helende rolle – og bygge broer mellom ulike forståelser av religiøse og politiske overbevisninger.